امروزه با وجود گسترش و تنوع صنایع در عصر ارتباطات، شرکت ها به دنبال همکاری های متقابل و ایجاد ارزش افزوده حاصل از هم افزایی بوده تا با بهره گیری از مزیت های رقابتی یکدیگر بتوانند سهم قابل قبولی را از این بازار رقابتی کسب نمایند.

در این راستا، بابهره گیری از یکی از ارزشمندترین سرمایه های خود یعنی تجربه و همچنین با بکارگیری هم افزایی فعالیت های مرتبط و متفاوت زیربنای ایجاد مجموعه ای تحت نام هلدینگ دایان بنیان نهاده شد. این گروه به عنوان یک هلدینگ توانسته است شرکت هایی را در گروه های صنعت و بازرگانی در یک مجموعه کارا گرد هم آورده و با رویکردهای شایسته مدیریتی و همکاری سازمانی اقدام به توسعه و پیش برد اهداف اجزای این مجموعه نماید.

   گواهینامه ها

   گواهی ISO 9001:2008